Homologace vozidel

Společnost FIAT ČR spol. s r.o. pověřila od 1.6.2012  vyřizováním homologační agendy pro vozidla dodaná autorizovanými prodejci a individuálně dovezená vozidla značek Chrysler, Dodge a Jeep® společnost SCC, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4.

Se svými žádostmi na dodání homologačních dat nebo vystavení požadovaného osvědčení se obracejte písemně na výše uvedenou adresu, na e-mailovou adresu tpc@scc-cz.com a nebo telefonicky na tel. číslo 226 226 242, kontaktní osoba Ing. Josef Plessinger (Po-Pá, 8-12.00hod). Více informací  o poskytovateli služby naleznete na internetové adrese www.scc-cz.com.

Naše společnost je schopna poskytnout homologační data na vozidla od modelového roku 1993, a to za předpokladu, že vozidla byla již z výrobního závodu určena pouze pro eropský trh.

Společnost Chrysler Group International LLC, se sídlem Auburn Hills, 1000 Chrysler Dr, Michigan, 48326, Spojené státy americké (dále jen „CGI“) a/nebo společnost Fiat ČR spol. s r.o., IČO: 40613275, sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, 186 00 (dále jen „Fiat ČR“) poskytuje všechna dostupná data dle ceníku služeb.

Homologační data Vám budou poskytnuta po předložení dokladů k vozidlu spolu s průkaznými materiály o vlastnictví vozidla.

Společnost CGI a/nebo Fiat ČRsi vyhrazují právo, před poskytnutím dat, vyžádat si od majitele přistavení vozidla na posouzení nebo jiné kontroly.

Společnost CGI a společnost Fiat ČR doporučují, abyste se s veškerými požadavky nebo dotazy obrátili na společnost, která je výhradním zástupcem daných automobilových značek pro Českou republiku. Ačkoliv Vám požadované informace může poskytnout libovolný prodejce nebo dealer, který prodává nebo je zástupcem značky Vašeho vozidla, platné potvrzení Vám může poskytnout pouze výhradní zastoupení značek Chrysler, Dodge a Jeep®.

Jedná-li se o vozidla, která z výroby nejsou určena pro evropský trh, a která nejsou výrobcem testována na evropské homologace požadované pro přihlášení vozidla do provozu v ČR, je možné pouze dohledání omezeného množství technických dat. Společnost CGI a/nebo společnost Fiat ČR v takových případech poskytuje pouze základní dva technické parametry, a to datum výroby vozidla a jeho datum prvního zaregistrovaní do provozu v kterékoli zemi.

Společnost CGI a společnost Fiat ČR upozorňují, že na vozidla, která byla výrobci nahlášena jako vozidla s poškozením, které se neslučuje ze standardy a normami pro bezpečné užívání vozidel značek Chrysler, Dodge a Jeep®, je vydávána celosvětová restrikce vyřazující tato vozidla doživotně z provozu na pozemních komunikací a výrobce za jejich další užívání nenese žádnou zodpovědnost. Stejně tak na takto označená vozidla není možné vztahovat žádné typy záruk či na tato vozidla vydávat jakákoli potvrzení.

Autorizovaní dealeři jsou speciálně vyškolení společností CGI a společností Fiat ČR, aby odborně prováděli prodej, poradenství, údržbu a opravy na Vašem vozidle. Autorizovaní opravci pomohou zajistit splnění všech Vašich servisních potřeb a tím i Vaši plnou spokojenost bez ohledu na skutečnost, pro který kontinent bylo vozidlo vyrobeno. Společnost CGI a společnost Fiat ČR důrazně doporučují, abyste při volbě nákupu vozidla značek Chrysler, Dodge a Jeep® upřednostnili vozidla vyráběná pro evropský trh, která mají a splňují všechny specifikace a homologace požadované pro provoz v České republice.

Ceník služeb CCR s.r.o. (pdf, 25 kB)Modely vozů

Caliber
Journey
Nitro