Záruční podmínky

Vaše práva vyplývající ze záruk poskytnutých společností CGI a/nebo společností CCR

Záruky, které společnost Chrysler Group International LLC, se sídlem Auburn Hills, 1000 Chrysler Dr, Michigan, 48326, Spojené státy americké (dále jen „CGI“) a/nebo společnost Chrysler Czech Republic s.r.o., IČ: 279 28 250, se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ: 149 45 (dále jen „CCR“) poskytují na vozidla jsou omezeny na dobu výslovně uvedenou v záruční knížce.

Základní záruka se na Vás vztahuje, pokud jste vozidlo zakoupili pro osobní použití nebo pro podnikatelské účely.

Základní záruka se vztahuje na všechny náhradní díly a práce potřebné pro opravu jakékoliv vadné části resp. součásti Vašeho vozidla, pokud jde o vadu materiálu nebo zpracování ve výrobě, a to s výhradou výjimek a omezení popsaných v záruční knížce

Tyto záruční opravy nebo seřízení, včetně všech náhradních dílů, a s nimi spojené práce budou provedeny autorizovaným opravcem vozidel značek Chrysler, Dodge nebo Jeep®  bezplatně, a to s použitím nových, opravených nebo repasovaných náhradních dílů v závislosti na konkrétním dílu a schválení autorizovaného opravce.

Základní záruka se poskytuje na dobu dvou let ode dne, kdy začala běžet záruční doba, a to bez ohledu na stav počítadla ujetých kilometrů Vašeho vozidla.

Základní záruka se vztahuje na Vaše vozidlo pouze pokud je vozidlo provozováno a udržováno způsobem popsaným v příručce uživatele a záruční knížce.

Záruka odolnosti vozidla proti korozi se poskytuje na sedmi let ode dne, kdy začala běžet záruční doba, a to bez ohledu na stav počítadla ujetých kilometrů Vašeho vozidla.

Základní záruka se vztahuje na Vaše vozidlo pouze pokud se nacházíte v jakémkoli státě EU uvedeném v evropském seznamu dealerů.

Společnost CGI a společnost CCR doporučují, abyste se s veškerou údržbou Vašeho vozidla obrátili na prodejce, od kterého jste koupili Vaše vozidlo, a to jak v průběhu záruční doby, tak i po jejím uplynutí. Ačkoliv Vám záruční služby může poskytnout libovolný prodejce, který prodává model Vašeho vozidla, návštěva u Vašeho prodejce pomůže zajistit, že Vaše servisní potřeby budou splněny k Vaší co možná největší spokojenosti.

Technici autorizovaného opravce jsou speciálně vyškolení společností CGI a společností CCR, aby odborně prováděli údržbu a opravy na Vašem vozidle. Autorizovaní opravci pomohou zajistit splnění všech Vašich servisních potřeb a tím i Vaši plnou spokojenost. Společnost CGI a společnost CCR důrazně doporučují, abyste při údržbě Vašeho vozidla používali originální náhradní díly CGI / MOPAR.

 

Plné znění záručních podmínek (pdf, 160 kB)

Evropský seznam dealerů (pdf, 835 kB)Modely vozů

Caliber
Journey
Nitro